Hva er brosteinaksjonen?


Aksjonen gir Kirkens Bymisjon mulighet til å hjelpe mennesker som virkelig trenger det. Vi vil ha dere med på laget!


Ved å gi en brostein til 10.000,- eller 25.000,- vil din bedrift hjelpe mange. Tar du utfordringen? Klikk her.


MÅLGRUPPE
Vi jobber med mennesker i aktiv rus og i rus-rehabilitering, flyktninger, asylsøkere og fattige tilreisende, utsatte og stigmatiserte.


Her kan du lese vår 2020-årsmelding. Du finner der utfyllende informasjon om oss og tiltakene vi gjør i Kristiansand.

bildecollage til nettside1.jpg bildecollage til nettside2.jpg