Hva er Brosteinaksjonen?


I juleaksjonen til Kirkens Bymisjon kan din bedrift gi en brosteingave til Kristiansand. Den gir oss til mulighet til å hjelpe mennesker som virkelig trenger det. Vi vil ha dere med på laget!
Ved å gi en brostein til 10.000,- 50.000,- eller et annet beløp vil din bedrift hjelpe mange. Tar du utfordringen? Klikk her.


MÅLGRUPPE
Vi jobber med mennesker i aktiv rus og i rus-rehabilitering, flyktninger, asylsøkere og fattige tilreisende, utsatte og stigmatiserte.
I tillegg har vi bygget opp Kudos, et mulighets hus for all ungdom i byen.


Her kan du lese årsmeldingen for 2022. Du finner der utfyllende informasjon om oss og tiltakene vi gjør i Kristiansand.

bildecollage til nettside1.jpg bildecollage til nettside2.jpg